Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba je neurodegenerativní onemocnění, které se projevuje ztrátou nervových buněk v některých částech mozku. Jedná se o nejčastější typ demence u starších pacientů. K prvním příznakům patří poruchy paměti, postupně se přidává poškození kognitivních, intelektuálních a fyzických schopností.

Onemocnění popsal začátkem 20. století německý lékař Alois Alzheimer.

Onemocnění se projevuje celou řadou typických příznaků v oblasti paměti, jako jsou: Rychlé zapomínání, opakování stejných otázek, ztrácení předmětů a jejich odkládání na nesprávná místa, či pokřivení paměti.

Dále pak jsou u nemocných ovlivněny jazykové schopnosti. Pacienti mají obtíže s hledáním správných slov. Dělají nepřirozené mezery v řeči, používají nesprávná slova, či jednodušší výrazy pro složitější myšlenku.

Mají také stíženou orientaci v prostoru, která se projevuje problémem s nalezením cesty. Často se ztrácejí a to i ve známém prostředí. Nemoc postihuje také výkonné funkce, čímž se rozumí nesprávná rozhodnutí nebo obtíže s plánováním relativně jednoduchých aktivit.

Závěrem nezapomínejme také na změny v chování, kdy pacienti trpí apatií, depresemi, úzkostnými stavy, přidává se vznětlivost a agresivita, či v neposlední řadě také bludy.

Podcast:


S5/E2

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odpovídající obsah: