Rozhovor o LDN

LDN – Léčebna dlouhodobě nemocných; toto nemocniční oddělení je opředeno mýty a bájemi. MUDr. Zornitza Petrova Markantová v rozhovoru odpovídá na otázky spojené právě s LDN. Je člověk s pohledem zevnitř, jelikož v současné době je lékařkou právě v LDN, proto je lékařkou na slovo vzatou.

V kterých případech patří pacienti do LDN? Kteří tam nepatří a jaké léčebné postupy se v LDN dějí? Jaká je pravda o těchto zařízeních a co se tam správně dít má?

Pokud Vás zajímají odpovědi na tyto otázky, tak právě pro Vás je určen tento zbrusu nový rozhovor.

Podcast:


Léčebna dlouhodobě nemocných (obvyklá zkratka LDN, lidově eldéenka) je v České republice léčebný ústav určený k ošetřování a doléčování pacientů, jejichž zdravotní stav již nutně nevyžaduje pobyt v nemocnici nebo u nichž není perspektiva zlepšení jejich zdravotního stavu. Zpravidla se jedná o lidi pokročilého věku, které není z různých důvodů možné ošetřovat v domácím prostředí.
Mnoho pacientů v těchto zařízeních po několika týdnech či měsících umírá. Kromě nemocnic se proto jedná o nejčastější místo úmrtí. Některé zařízení jsou samostatné (státní i soukromé), jiné jsou součástí nemocnic. Některé LDN se svým charakterem do určité míry přibližují domovům důchodců, v jiných jsou převážně ležící pacienti neschopní jakékoliv sebeobsluhy. Průměrný věk pacientů v českých LDN činí téměř 80 let. V 90. letech 20. století byla délka pobytu zpravidla omezena na tři měsíce, nyní již zde takové omezení není, avšak i tak většinou pobyt pacienta nebývá delší.
Následná lůžková péče (léčebná, léčebně rehabilitační a ošetřovatelská) je poskytována v nemocnicích, zejména v nemocnicích následné péče a v odborných léčebných ústavech (včetně lázeňských) pacientům se stanovenou diagnózou, u kterých došlo ke zvládnutí akutního onemocnění a u nichž nelze důvodně očekávat zvrat stability zdravotního stavu vyžadující akutní lůžkovou péči, a to do té doby nebo v těch případech pokud tuto zdravotní péči nelze nebo není účelné poskytovat ambulantně či v lůžkovém zařízení sociální péče
“ – zdroj.

S4/E24

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odpovídající obsah: